Λογότυπο τεχνικού γραφείου Ν. Ιορδάνου

Τεχνικό Γραφείο Ν. Ιορδάνου

Τεχνικό Γραφείο

Το τεχνικό γραφείο της Νικολέττας Μιχαήλ Ιορδάνου, διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Πατρών, ξεκίνησε να λειτουργεί από το 2011 σε ιδιόκτητο χώρο στο Τσοτύλι Κοζάνης. Η ίδια είναι μέλος του ΤΕΕ με αριθμό μητρώου 126397 και κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου (ΜΕΚ) βαθμίδας Α’ σε έργα κατηγορίας: Οδοποιίας, Οικοδομικών, Υδραυλικών, Λιμενικών και Βιομηχανικών – Ενεργειακών.

Τα γραφείο δραστηριοποιείται στον τομέα της μελέτης και της κατασκευής τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού με στόχος το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα του έργου που του αναθέτεται σε συνδυασμό πάντα με την ασφάλεια, την ποιότητα και την οικονομία.

Το τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει:

  • την εκπόνηση ιδιωτικών μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών)
  • την έκδοση αδειών δόμησης
  • την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
  • τις αλλαγές χρήσεων
  • τις τοπογραφικές εργασίες
  • τις ρυθμίσεις αυθαιρέτων / νομιμοποιήσεις
  • τις βεβαιώσεις νομιμότητας μηχανικού
  • το δελτίο δομικής τρωτότητας

Το τεχνικό γραφείο βρίσκεται πάντα στη διάθεση σας για να σας προσφέρει τις υπηρεσίες του και να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.