Λογότυπο τεχνικού γραφείου Ν. Ιορδάνου

Τεχνικό Γραφείο Ν. Ιορδάνου

Άδειες Δόμησης

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει υπεύθυνα :

  • την έκδοση άδειας δόμησης (οικοδομική άδεια)
  • την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
  • την προ 48ωρη ενημέρωση στην Υ.ΔΟΜ.
  • τις αλλαγές χρήσης χώρων
  • τις άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων
  • τις προσθήκες
  • τις κατεδαφίσεις
  • τις ενισχύσεις / επισκευές
  • τις νομιμοποιήσεις.

Το γραφείο αναλαμβάνει τις απαραίτητες μελέτες που χρειάζονται για την υποβολή του φακέλου της αδείας, καθώς και τις επιπλέον εγκρίσεις των δημόσιων υπηρεσιών (αρχαιολογία, δασαρχείο, κ.ά.). Η αρχιτεκτονική μελέτη γίνεται πάντα σε συνεργασία με τον πελάτη ώστε το αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό γι’ αυτόν.

Νομοθεσία – Εγκύκλιοι

Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις
Ν.4030/ ΦΕΚ 249 Α – 25 Νοεμβρίου 2011

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ.)
Ν.4067/ ΦΕΚ 79 Α – 9 Απριλίου 2012