Λογότυπο τεχνικού γραφείου Ν. Ιορδάνου

Τεχνικό Γραφείο Ν. Ιορδάνου

Τοπογραφικά

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων σε οικόπεδα και αγροτεμάχια, εντός και εκτός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως. Η σύνταξη των τοπογραφικών διαγραμμάτων γίνεται με βάση το σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87 και αφορούν τις εξής εργασίες:

  • Χαράξεις τεχνικών έργων
  • Αποτυπώσεις υφιστάμενων κατασκευών
  • Οριοθετήσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
  • Κατατμήσεις / Συνενώσεις ιδιοκτησιών
  • Τοπογραφικά διαγράμματα εξαρτημένα από το ΕΓΣΑ ’87
  • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων

Τα τοπογραφικά διαγράμματα καλύπτουν τις ανάγκες του πελάτη για διεκπεραίωση διαδικασιών όπως είναι οι Άδειες Δόμησης, οι Συμβολαιογραφικές Πράξεις, οι Υποθέσεις Κτηματολογίου, οι Πράξεις Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο κ.ά.

Το γραφείο διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και ακρίβειας (Γεωδαιτικό σταθμό laser, Ζεύγος δεκτών GPS, Αποστασιόμετρο)